Galvanická úprava vody pomocou MWD

Mineral Water DoctorV rozvodoch pitnej vody prichádza k mikrobiologickým a fyzikálno-chemickým zmenám, ktoré podľa typu materiálov s ktorými prichádza pitná voda počas distribúcie do styku, zhoršujú kvalitu pitnej vody a zvyšujú náklady na prevádzkovanie systému. Tieto procesy počas dopravy vody ku klientovi znižujú kvalitu vody v závislosti od použitých materiálov. V prípade, že sa jedná o nechránene oceľové alebo liatinové potrubie, môže v náväznosti na parametroch distribučného systému (jeho stavu, chemikálií používaných na čistenie systému, vlastností vody a prevádzkových parametrov v sieti) prichádzať k druhotnému zaželezovaniu vody s korozívnymi produktami s následným zvýšením koncentrácie železa, sfarbeniu a zákalu. Continue reading