Galvanická úprava vody pomocou MWD

Mineral Water DoctorV rozvodoch pitnej vody prichádza k mikrobiologickým a fyzikálno-chemickým zmenám, ktoré podľa typu materiálov s ktorými prichádza pitná voda počas distribúcie do styku, zhoršujú kvalitu pitnej vody a zvyšujú náklady na prevádzkovanie systému. Tieto procesy počas dopravy vody ku klientovi znižujú kvalitu vody v závislosti od použitých materiálov. V prípade, že sa jedná o nechránene oceľové alebo liatinové potrubie, môže v náväznosti na parametroch distribučného systému (jeho stavu, chemikálií používaných na čistenie systému, vlastností vody a prevádzkových parametrov v sieti) prichádzať k druhotnému zaželezovaniu vody s korozívnymi produktami s následným zvýšením koncentrácie železa, sfarbeniu a zákalu.

Počas prietoku vody potrubím, hlavne kovovým, prichádza k vyzrážavaniu látok z pitnej vody, ktoré sa takisto ako produkty korózie usadzujú na vnútorných stenách potrubia. Množstvo usadenín (inkrustov) závisí od materiálu použitého potrubia, stupňa agresivity a kvality vody. Vnútorná korózia je spôsobená rýchlosťou prúdenia, teplotou vody a chemicko-biologickými procesmi medzi vodou a potrubím. Na obmedzenie korózie používame tri základné metódy: Použitie potrubí a materiálov odolných voči korózii, vytvorenie ochrannej vrstvy medzi potrubím a vodou, najmä však redukovanie korozívnych vlastností vody.

Mineral Water Doctor© prináša efektívne a cenovo výhodné riešenie pre systémy na prípravu a distribúciu pitnej vody. MWD© pracuje na fyzikálnom princípe mokrého galvanického článku a je energeticky sebestačný, pričom si vytvára pri prietoku vody vlastnú statickú el.energiu 0,65 až 0,85 V ! Popri tom sa do vody z titán- zinkovej anódy uvoľňujú stopové množstvá zinku, ktoré pôsobia ako kryštalizačné jadro. Životnosť prístroja je determinovaná tvrdosťou vody a PH vody. Pri nadmerne zvýšenej tvrdosti a pH pod 5 je zinková anóda odbúravaná rýchlejšie, čím sa znižuje životnosť prístroja.

MWD neriešeni iba problémy s vodným kameňom, ale aj šetrí finančné náklady , či už v domácnosti alebo priemyselnom sektore. Minimalizuje náklady na výmenu zaneseného potrubia, zabraňuje tvorbe vodného kameňa a hrdze čím zvyšuje životnosť spotrebičov používajúcich vodu a šetrí el.energiu alebo plyn pri ohreve vody (úspora až 25 %).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>